Ontwikkelingen categorieplan

Het categorieplan van de categorie Connectiviteit wordt momenteel gereedgemaakt om vanaf begin oktober het besluitvormingstraject in te gaan. Om de visie in het plan te toetsen en de belangrijke thema's scherper te krijgen, gaan de categoriemanager en contractmanagers van de categorie de komende maanden in gesprek met relevante stakeholders.

Categorieplan

Het categorieplan zal voor de komende 3 tot 5 jaar de functie van een roadmap hebben voor de categorie. In het plan zijn de visie en de (hoofd)doelstellingen van de categorie beschreven. Verder zijn de beleidsdoelstellingen zoals 'Inkopen met Impact' en digitale autonomie op een voor de categorie relevante manier uitgewerkt en nader gespecificeerd. Ook is uiteengezet hoe de categorie een bijdrage zal leveren aan genoemde doelstellingen.

Het plan is de afgelopen periode (interdepartementaal) voorzien van feedback. In het vierde kwartaal bespreken verschillende gremia het plan en de categorie-eigenaar zal het plan uiteindelijk vaststellen.

Marktverkenning

De categoriemanager en contractmanagers van de categorie gaan de komende maanden in gesprek met relevante stakeholders. De doelstellingen van de gesprekken zijn om de visie in het categorieplan te toetsen en een scherper beeld te krijgen op de thema's (cyber)security, innovatie/techniek en maatschappelijk verantwoord inkopen. Onderwerpen van gesprek zijn de status quo, ontwikkelingen, trends en uitdagingen. De opgehaalde input wordt gebruikt voor de opvolging van de categorie contracten ON2013 en IWR2017│MCD.