Contracten

De categorie Connectiviteit heeft de aanbesteding gedaan van onderstaande contracten:

Contract CDR2023| VMDL - Vaste & Mobiele Dataverbindingen Laag capacitair

De Europese aanbestedingsprocedure is in het tweede kwartaal van 2023 succesvol afgerond. De Rijksoverheid heeft Raamcontracten afgesloten met Vodafone Libertel en Odido.  De Raamovereenkomsten zijn per 1 september 2023 in werking getreden.

Achtergrond aanbesteding

Met CDR2023|VMDL (Vaste & Mobiele Dataverbindingen laag capacitair) creëert de categorie Connectiviteit onder andere een landingsplaats voor alle koperverbindingen waar de rijksoverheid nog gebruik van maakt, naast de behoefte aan laag capacitaire connectiviteit. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit één contract de gehele rijksoverheid gefaseerd toekomst vaste (door glasvezel/4G/5G) oplossingen te bieden. De verwachting is dat, gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, de markt haar dienstverlening op koper volledig uitfaseert. Naast de koperverbindingen landen ook alle Machine-to-Machine (M2M) verbindingen in dit contract.

Contactgegevens leveranciers

Wilt u contact opnemen met een leverancier? Bel of mail ons en wij helpen u graag verder.

Contract ON2013 -  Vaste dataverbindingen en internettoegang

De Rijksoverheid heeft Raamcontracten gesloten met BT, KPN en Odido voor de levering van vaste dataverbindingen en internettoegang (inclusief Anti-DDoS). Voor het eerst heeft vrijwel heel de Rijksoverheid (inclusief zeven zelfstandige bestuursorganen) samengewerkt in een gezamenlijke aanbesteding van connectiviteitsdiensten.

Bij de aanbesteding ON2013 is vooraf een keuze gemaakt voor de afname van zoveel mogelijk standaard diensten. Het doel van het Rijk is om door deze standaardisatie en de bestelling van diensten in groot volume alle deelnemers te laten profiteren van scherpere tarieven.

Op 24 oktober 2014 hebben de Deelnemers de overeenkomsten gesloten. De Raamovereenkomsten hebben een looptijd van 6 jaar en zijn inmiddels per 24 oktober 2020 afgelopen. Tijdens de looptijd van de Raamovereenkomsten zijn via mini-competities Nadere Overeenkomsten gesloten. Deze Nadere Overeenkomsten hebben een initiële looptijd van 5 jaar en kunnen, bij gebruikmaking van alle verlengingsopties (verlengingsopties + 12 maanden), tot uiterlijk 24 oktober 2025 worden verlengd.

Documenten ON2013

Download de Raamovereenkomst ON2013 connectiviteitsdiensten - perceel 1 (pdf, 1.7 MB) en internettoegang - perceel 2 (pdf, 1.8 MB).

Contactgegevens leveranciers

Wilt u contact opnemen met een leverancier? Bel of mail ons en wij helpen u graag verder.

Contract IWR2017lMCD - Mobiele communicatiediensten [MCD]

Mobiele communicatiediensten zijn diensten gericht op het afwikkelen van spraak, SMS en dataverkeer voor de Rijksoverheid via een openbaar mobiel netwerk. Het Rijk heeft momenteel ruim 180.000 abonnementen afgesloten voor deze mobiele communicatiediensten. Ruim 60.000 abonnementen worden uitsluitend voor dataverkeer gebruikt. De mobiele diensten worden overigens niet alleen voor mobiele toepassingen ingezet, maar ook voor vaste toepassingen bijvoorbeeld als het economisch niet zinvol is om een locatie van een vaste verbinding te voorzien.

Het contract IWR2017|MCD is per 24 juli 2017 gegund aan de huidige leverancier Vodafone met een initiële looptijd van 3 jaar en 6 maanden met een verlengingsoptie van 3 maal 12 maanden en een additionele transitie-verlenging van 6 maanden.

Bij gebruikmaking van alle verlengingsopties (3 maal 1 jaar + 6 maanden) kunnen de Raamovereenkomst en de Nadere Overeenkomsten tot uiterlijk 23 januari 2024 worden verlengd.

Documenten IWR2017lMCD

Download de Raamovereenkomst IWR2017lMCD - Vodafone (pdf, 289 kB).

Contactgegevens leverancier

Wilt u contact opnemen met de leverancier? Bel of mail ons en wij helpen u graag verder.

Overige contracten

Contract JustitieNet4 [JN4]

Het JustitieNet4 contract is afgesloten voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft betrekking op de Ethernetverbindingen, Integrale netwerken (IPVPN) en Internettoegang, al dan niet in combinatie met Anti-DDoS en Encryptiediensten. Het JustitieNet4 contract is op 4 januari 2019 voor de duur van 11 jaar tot 31 december 2029 gegund aan T-Mobile [Tele2].

Als het ministerie gebruik maakt van alle verlengingsopties (6 maanden), dan is het mogelijk het contract tot uiterlijk 30 juni 2030 te verlengen.

Contract Internationale Connectiviteit en Internettoegang [ICDIT]

Dit contract is afgesloten voor de levering van internationale connectiviteit en internettoegang voor het ministerie van Defensie en Rijkswaterstaat in 2 deelopdrachten.

Deelopdracht 1 bevat internationale verbindingen waarvoor ABDO-certificering vereist is en deelopdracht 2 bevat de overige internationale verbindingen.

Het ICDIT-contract is per 2 maart 2020 voor de duur van 6 jaar tot 15 februari 2026 gegund aan KPN.

Als de Deelnemers  kiezen voor alle verlengingsopties (2 maal 2 jaar), dan kunnen zij het contract tot uiterlijk 15 februari 2030 verlengen.

Via Rijkswaterstaat is doorlevering van internationale verbindingen mogelijk naar alle Rijksoverheidsorganisaties. Neem hiervoor contact op met de contractmanagers van de categorie Connectiviteit.