Diensten

Het team van de categorie Connectiviteit is verantwoordelijk voor de rijksbrede inkoop van alle generieke vaste connectiviteit-/internetverbindingen en alle mobiele communicatiediensten (spraak, sms en data) binnen de Rijksoverheid.

Denk daarbij aan onder andere alle data- en internetverbindingen van rijksgebouwen en alle simkaarten die nodig zijn voor de mobiele apparaten van de Rijksoverheid.

Beheer raamovereenkomsten en ondersteuning deelnemers

Naast het inkopen van connectiviteitsdiensten beheren de contractmanagers van het team de raamovereenkomsten (ROK's) en ondersteunen zij de deelnemers in de uitvoering van mini-competities en het contracteren van de Nadere Overeenkomsten (NOK's).

Ook kunnen deelnemers de contractmanagers inschakelen om te bemiddelen in discussies over de dienstverlening waarbij opdrachtnemer en opdrachtgever niet tot overeenstemming kunnen komen.

Efficiënt inkopen voor de Rijksoverheid

De categorie Connectiviteit is 1 van de 22 rijksbrede inkoopcategorieën. Ministeries kopen niet alleen voor zichzelf in, maar ook per productgroep (of categorie) voor en met elkaar. Het gaat om producten en diensten die ze vaak gebruiken.

Modern, professioneel en efficiënt inkopen levert financiële voordelen op. Bovendien neemt de kwaliteit van het inkopen en van de ingekochte producten en diensten toe. Dit draagt bij aan een meer flexibele Rijksoverheid die maatschappelijke vraagstukken beter kan oplossen.