Voortgang contracten

Het proces van mini-competities CDR2023|VMDL is in volle gang. De deelnemers aan dit contract lezen hieronder welke acties zij kunnen nemen. Informatie over onder andere de looptijden en einddata van de NOK's van de contracten IWR2017|MCD en ON2013 is op een rijtje gezet.

CDR2023|VMDL

Nieuwe versie sjabloon Inventarisatie Deelnemer

Versie 1.41 van de sjabloon ‘Inventarisatie Deelnemer’ is 29 februari 2024 op de samenwerkruimte (SWR) ‘CDR2023 algemeen’ geplaatst.

Zie: Handleiding VMDL – Inventarisatie Deelnemer

Deze nieuwe versie is nu zodanig dat het inpassen door Odido en Vodafone in hun nadere offerte geen problemen meer oplevert. Dat komt de reactiesnelheid en duidelijkheid ten goede.

Tijdslotplanning

Op de samenwerkruimte (SWR) ‘CDR2023 algemeen’ is de meest recente tijdslotplanning geplaatst. Zie: planning minicompetities Deelnemers VMDL

Diverse deelnemers hebben zich inmiddels voor een tijdslot gemeld. De SWR is een belangrijk communicatiemiddel voor Connectiviteit. Het projectteam raadt de deelnemers aan om  regelmatig de SWR te bekijken en de informatie te lezen!

Oproep inventarisatie

Als je nog niet bent gestart: start jouw inventarisatie! Download de nieuwe sjabloon ‘Inventarisatie Deelnemer’ en vul de sjabloon in voor jouw organisatie.

Lees de handleiding en stuur de inventarisatie in naar CBO Connectiviteit: cdr2023@rws.nl.

Geef eventueel aan waar je tegen onduidelijkheden aanloopt. Waarschijnlijk kunnen we je verder helpen. Ervaring leert dat er veel tijd gaat zitten in de inventarisatie. Daar zijn diverse redenen voor (o.a. het ontbreken van (locatie)gegevens en onvolledige informatie). Gebruik het veld ‘Opmerkingen’ goed in het sjabloon ‘Inventarisatie Deelnemer’.

IWR2017|MCD

Einddatum ROK & looptijd NOK

De Raamovereenkomst (ROK) IWR2017|MCD (Mobiele Communicatiediensten) is per 23 januari 2024 geëindigd. Voor de Nadere Overeenkomsten (NOK) resteert nog een maximale looptijd van één jaar, waarin moet worden gemigreerd.

Deelnemers moeten vanaf 24 jan 2025 hun mobiele communicatiediensten afnemen via een NOK onder CDR2023|MCI voor persoonsgebonden apparatuur.

Voor M2M toepassingen moeten Deelnemers een NOK onder CDR2023|VMDL afsluiten door een Nadere oproep tot Mededinging.

Fair Use abonnementen

Vanaf 1 april 2024 geldt voor abonnementen met een ‘Fair Use’ datalimiet een nieuwe bovengrens van 46GByte (was: 39GByte).

ON2013

Looptijd Nadere overeenkomsten

Connectiviteit attendeert de deelnemers erop dat elke afgesloten NOK onder ON2013 tot uiterlijk 23 oktober 2025 (23-10-2025) kan worden verlengd. Deze einddatum van een NOK is inclusief de transitie periode. Na gunning van CDR2023|VDI zal het team Connectiviteit een planning bekend maken met een volgorde van migratie van de Deelnemers.