Nieuwe Categoriemanager Dataverbindingen

Het is alweer 4 jaar geleden dat Rob Michels de functie van Categoriemanager Dataverbindingen op zich nam. Rob: “Ik heb de start van het Categoriemanagement en Strategisch Leveranciers Management binnen het Rijk van dichtbij mogen meemaken.

De categorie Dataverbindingen kent op dit moment één Raamovereenkomst (ON2013) voor connectiviteitsdiensten en internettoegang voor bijna heel de rijksoverheid. Daarnaast zijn er nog een drietal historische overeenkomsten voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, Defensie en RWS.”. Deze laatste groep overeenkomsten worden op dit moment opnieuw aanbesteed.

Overdracht functie Het is een natuurlijk moment om de functie over te dragen. Dit jaar dient namelijk een nieuw categorieplan Dataverbindingen te worden opgesteld en vindt een herijking plaats van de organisatie en sturing van het Rijksinkoopstelsel. Rob: “Er is lang gezocht naar een goede opvolger. Uiteindelijk zijn we er in februari 2018 in geslaagd een kandidaat te vinden.” Op 1 juli 2018 wordt de functie van Rob Michels overgedragen aan zijn opvolger: Muharrem Karaarslan. Rob: “Ik wil alle afnemers van de categorie Dataverbindingen bedanken voor de prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen periode en wens Muharrem veel succes.”

Prachtige nieuwe uitdaging Muharrem Karaaslan is 34 jaar en onlangs vader geworden van Nuaym. Hij is geboren en getogen in Rotterdam en daar woont hij nog steeds met zijn jonge gezin. Muharrem is Bedrijfskundige en begon op 1 maart 2008 als managementtrainee bij Rijkswaterstaat. Hij heeft de afgelopen 10 jaar voor verschillende directies en diensten van Rijkswaterstaat gewerkt. Muharrem: “Zoals je kunt lezen, voel ik me en ben ik een Waterstater die in allerhande rollen zich heeft mogen inzetten voor de publieke zaak. Ik heb brede ervaring in diverse inkoopdomeinen vanuit verschillende rollen. Ik vind het daarom ook een prachtige uitdaging om nu vanuit een nieuwe rol, bestuurlijk gezien op een veel breder speelveld, samen met andere departementen en ZBO’s mijn inzet te continueren voor de publieke zaak. Als Categoriemanager Dataverbindingen ga ik mij bezighouden met materie die de komende jaren in toenemende mate (politiek en bestuurlijke) aandacht zal genieten. Denk aan onderwerpen op het gebied van cybersecurity en veranderende techniek, zoals onder andere de komst van 5G.”