IWR2017│MCD / Mobiele Communicatiediensten nieuws

VodafoneZiggo heeft vanaf 1 augustus 2021 de aanlevering van e-facturen aangepast naar een nieuwe versie. Ook hebben zij in juli 2021 de jaarlijkse PENtesten uitgevoerd. De raamovereenkomst IWR2017-MCD is voor de tweede keer met een jaar verlengd tot 23 januari 2023.

E-facturatie

Na de nodige voorbereiding en succesvolle testen met de deelnemers heeft VodafoneZiggo per 1 augustus 2021 de aanlevering van e-facturen aangepast naar UBL-versie 2.1. Dit betreft de deelnemers die reeds gebruik maakten van e-facturatie. Inmiddels zijn de eerste e-facturen op basis van UBL-versie 2.1 aangeleverd en hebben de Deelnemers de ontvangst bevestigd.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwe aanlevering nog vragen hebben of wilt u bevindingen delen, dan kunt u contact opnemen met uw Service Manager van VodafoneZiggo.

Door over te stappen naar een nieuwe aanlevering biedt VodafoneZiggo u de mogelijkheid om uw e-factuur via een download link per mail, SFTP en/of Peppol te ontvangen. Is e-facturatie op dit moment voor u nog niet ingericht, maar wilt u hier wel gebruik van maken?  Ook dan kunt u zich richten tot uw Service Manager.

PENtesten

VodafoneZiggo heeft in juli 2021 de jaarlijkse zogenaamde PENtesten (penetratietesten) uitgevoerd op hun web-based beheerplatform en online portaal om mogelijke zwakheden te identificeren.

De uitkomst van de PENtest leverde geen directe issues op.

Verlenging Raamovereenkomst

Op 7 juni 2021 heeft de categorie Connectiviteit de raamovereenkomst IWR2017-MCD met VodafoneZiggo voor de tweede keer met een jaar verlengd tot 23 januari 2023. De getekende verlengingsbrief is op de samenwerkingsruimte te vinden.

Om rechtmatig gebruik te kunnen blijven maken van de diensten van VodafoneZiggo is het noodzakelijk dat alle deelnemers hun Nadere Overeenkomst (NOK) ook met een jaar verlengen. Het verzoek is om dit tijdig te regelen, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Op de samenwerkingsruimte is een modelbrief geplaatst die u hiervoor kunt gebruiken.