Interview 'partnership Rijk en VodafoneZiggo: impact maken vanuit een intrinsieke motivatie' online

In het artikel vertellen zowel medewerkers van VodafoneZiggo als de categoriemanager en contractmanager van de categorie Connectiviteit over hun beweegredenen voor de samenwerking. Ze willen vanuit een intrinsieke motivatie impact maken.

Aan de vooravond van de opvolging van dit partnershipcontract blikken de betrokkenen terug op een geslaagde samenwerking en geven mooie voorbeelden. 'Social return on investment is voor ons geen vinkje in de overeenkomst, maar zit echt in ons DNA.'

Arbeidsparticipatie

In het interview staat het MVI-thema arbeidsparticipatie centraal. IWR2017-MCD kent een social return on investment (SROI)-verplichting waaraan VodafoneZiggo een mooie invulling heeft gegeven. Met dit verhaal hoopt de categorie Connectiviteit mensen die zich (willen) inzetten op SROI te inspireren, zowel binnen als buiten het Rijk.

Het interview staat online

Wilt u hier meer over weten? U kunt het interview lezen op de website van Maatwerk voor  Mensen.