CDR2023 volgt bestaande rijksbrede overeenkomsten op

CDR2023 is de opvolger van de rijksbrede overeenkomsten ON2013 en IWR|MCD2017. De nieuwe rijksbrede overeenkomsten komen tegemoet aan een bredere behoefte dan de hiervoor genoemde voorlopers van CDR2023.

CDR2023 bestaat uit de volgende aanbestedingen:

  1. vaste en mobiele dataverbindingen laag capacitair (VMDL) (voor kleine locaties en objecten)
    De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 september 2023.
  2. standaard mobiele spraak- en datadiensten (werktitel Mobiele Communicatie en Indoordekking)
    De verwachte gunning is Q1 2024.
  3. vaste dataverbindingen en internetdiensten
    De verwachte publicatiedatum is Q1 2024.

De stand van zaken is als volgt:

CDR2023|Vaste & Mobiele Dataverbindingen Laag capacitair (VMDL)

Overeenkomst gegund aan T-Mobile Nederland en Vodafone

De Europese aanbestedingsprocedure is op 11 juni 2023 succesvol afgerond. CDR2023|VMDL kon maximaal aan drie Partijen worden gegund. Er waren uiteindelijk twee inschrijvers: Vodafone Libertel en T-Mobile Nederland. Hieronder leest u meer over de nieuwe merknaam van T-Mobile Nederland: Odido Netherlands. De overeenkomst is per 1 september 2023 in werking getreden.

Bijeenkomst handleiding VMDL

Op 7 september 2023 heeft een groot aantal VMDL-deelnemers de voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond. Tijdens de bijeenkomst hebben de projectteamleden de handleiding VMDL nader toegelicht. De minicompetities onder de Raamovereenkomst vinden vanaf half oktober plaats. De projectteamleden zijn bezig met het samenstellen van een dossier met veelgestelde vragen. Binnenkort zullen de FAQ’s op de samenwerkruimte geplaatst worden.

Duurzaamheid

Zoals beschreven in het Categorieplan, heeft de categorie Connectiviteit maximaal ingezet om duurzame dienstverlening in te kopen. De Raamovereenkomst is gegund op basis van beste prijs kwaliteit verhouding. Noemenswaardig is dat het due diligence framework dat door de categorie Connectiviteit samen met een NGO is ontwikkeld, in een Kamerbrief van de Minister als best practice is aangehaald. Bovendien hebben zowel T-Mobile Nederland als Vodafone Libertel zich geconformeerd aan het opstellen van een net-zero-doelstelling die wetenschappelijk is gevalideerd door het ‘Science Based Target Initiative’. Ook worden de twee leveranciers gedurende de looptijd van VMDL uitgedaagd om in de nadere oproep tot mededinging hun duurzaamheidsperformance te verbeteren.

Achtergrond aanbesteding

Met CDR2023|VMDL (Vaste & Mobiele Dataverbindingen laag capacitair) creëert de categorie Connectiviteit o.a. een landingsplaats voor alle koperverbindingen waar de rijksoverheid nog gebruik van maakt, naast de behoefte aan laag capacitaire connectiviteit. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit één contract de gehele rijksoverheid gefaseerd toekomstvaste (d.m.v. glasvezel/4G/5G) oplossingen te bieden. De verwachting is dat, gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst, de markt haar dienstverlening op koper volledig uitfaseert. Naast de koperverbindingen landen ook alle Machine-to-Machine (M2M) verbindingen in dit contract.

Odido nieuwe merknaam van T-Mobile

T-Mobile Nederland gaat verder als Odido Netherlands bv.

Goed om te weten: de merknaam verandert, net als de officiële naam van de onderneming, maar het adres, KvK-nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer blijven hetzelfde. Aan lopende overeenkomsten verandert inhoudelijk niets.

CDR2023|Mobiele Connectiviteit en Indoordekking (MCI)

Publicatie en Nota van Inlichtingen (NvI)

De Europese aanbesteding CDR2023|MCI is op 10 juli 2023 gepubliceerd op Tenderned. De vragenronde voor geïnteresseerde partijen is afgerond. De verwachting is dat er eind november een voorlopige gunning ligt.

Achtergrond aanbesteding

Onder CDR2023|MCI (Mobiele Connectiviteit en Indoordekking) wordt verstaan het leveren van mobiele connectiviteit voor spraak en data voor persoonsgebonden apparatuur, zoals mobiele telefoons, smartphones, tablets en laptops en het realiseren en beheren van indoordekking-installaties voor locaties en panden.

CDR2023|Vaste Dataverbindingen en Internet (VDI)

Inmiddels is de Expertgroep samen met het projectteam gestart met het inventariseren van de behoefte en het bepalen van de scope voor CDR2023│VDI. De verwachting is dat de Europese aanbesteding in januari 2024 gepubliceerd zal worden. Met CDR2023|VDI zal de categorie tegemoetkomen aan de behoefte aan hoog capacitaire connectiviteitsdiensten.