CDR2023|VDI is gepubliceerd

Op 28 maart is de aanbesteding CDR2023|VDI gepubliceerd. Wat volgt is een periode van  Nota's van Inlichtingen (NvI's) en het beoordelen van offerte(s).

De ingangsdatum van CDR2023|VDI is het moment van tweezijdig ondertekenen van de raamovereenkomst. Volgens de planning is dat vóór september 2024.

Achtergrond aanbesteding

VDI is hoofdzakelijk voor het ontsluiten van (grote) kantoorlocaties, datacenters en internet van deelnemers. Onder CDR2023|VDI (IP-VPN, ethernet en internet-transit) wordt verstaan het leveren van (hoog)capacitaire dataverbindingen en het leveren van dienstverlening om (D)DoS-aanvallen te voorkomen of te mitigeren.