CDR2023|MCI is gegund aan Vodafone Libertel

De Raamovereenkomst CDR2023|Mobiele Connectiviteit en Indoordekking (MCI) is gegund aan Vodafone Libertel B.V. Het contract voor mobiele communicatie trad op 17 mei 2024 in werking en heeft een looptijd van 6 jaar.

Onder de diensten van CDR2023|MCI vallen het leveren van mobiele connectiviteit voor spraak en data van persoonsgebonden apparatuur, zoals mobiele telefoons, smartphones, tablets en laptops en het realiseren en beheren van installaties voor indoordekking van locaties en panden.

Overeenkomst in duurzame ambities

Diverse duurzaamheidsthema’s en sociale voorwaarden zijn voor de Rijksoverheid uitermate belangrijk in het aanbestedingsproces. Deze thema's omvatten klimaat, circulariteit, welzijn, gezondheid, diversiteit, inclusie, ketenverantwoordelijkheid en arbeidsparticipatie.  Vodafone is een partner die eveneens streeft naar een duurzaam, sociaal en innovatief inkoopbeleid.

Deelnemende organisaties

De deelnemende organisaties zijn ministeries en de daaronder ressorterende dienstonderdelen, Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht en adviescolleges. Daarnaast zijn er een aantal zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) die ook deelnemen aan CDR2023|MCI.