Categorieplan Connectiviteit vastgesteld

Het categorieplan van de categorie Connectiviteit is op 16 maart 2022 vastgesteld. Het plan heeft de komende 3 tot 5 jaar de functie van een roadmap voor de categorie en de aanbestedingen die onder CDR2023 uitgevoerd zullen worden.

In het plan zijn de visie en de (hoofd)doelstellingen van de categorie beschreven. Verder zijn de beleidsdoelstellingen zoals ‘Inkopen met Impact’ en digitale autonomie op een voor de categorie relevante manier uitgewerkt en nader gespecificeerd. Ook is uiteengezet hoe de categorie een bijdrage zal leveren aan genoemde doelstellingen.

In de 2e helft van 2022 wordt in samenwerking met BZK een openbare versie van het categorieplan gepubliceerd.