5G Inspiratiesessie op High Tech Campus in Eindhoven

Op 24 juni 2021 heeft een aantal beleidsmakers, adviseurs en innovators van diverse ministeries en andere rijksorganisaties de 5G inspiratiesessie in de 5G Hub op High Tech Campus in Eindhoven bijgewoond. De 5G Hub is een samenwerkingsverband van Brainport Development, High Tech campus, Ericsson en VodafoneZiggo. Zij onderzoeken en testen de mogelijkheden van nieuwe technologieën en stimuleren de innovatieve toepassing hiervan. Hierbij gaat het niet alleen om 5G, maar bijvoorbeeld ook om artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, blockchain en fotonica.

Doel sessie

Het doel van de sessie was om de deelnemers te informeren over de mogelijkheden die 5G biedt en hoe het kan worden toegepast. En om uiteraard te inspireren, zodat de deelnemers (meer) gaan experimenteren en werken met 5G.

De sessie werd gestart met een toelichting over de achtergronden van en de werkwijze bij de 5G Hub. Het gaat niet zo zeer om de techniek, maar vooral over samenwerking tussen partijen. Het is ook belangrijk om eerst (de vraag achter) de vraag helder te krijgen en niet direct in oplossingen te denken. Vervolgens moet goed worden nagedacht over wie er allemaal bij betrokken zouden moeten zijn. Voor het uitwerken van de uiteindelijke oplossing of dienst zijn meer dan voldoende partijen beschikbaar, waaronder de TU Eindhoven, de Fontys Hogeschool en de diverse bedrijven op de High Tech Campus.

Rondleiding en demonstraties

Tijdens de rondleiding langs de diverse (technische) opstellingen werd uitgelegd hoe 5G werkt en volgden er meerdere demonstraties. Deze demonstraties hadden tot doel om de verschillen in techniek en in het toepassingsgebied te laten zien.

5G is zó ontworpen dat het hogere snelheden en meer capaciteit biedt, maar vooral ook de vertraging tussen het zenden en ontvangen van data ('latency') haast onmerkbaar maakt. De uiterst korte responstijd maakt bijvoorbeeld dat zelfrijdende auto's, bussen en vrachtwagens werkelijkheid kunnen worden. Zulke voertuigen kunnen alleen functioneren als ze constant en zonder vertraging met elkaar communiceren. Dit heeft VodafoneZiggo laten zien aan de hand van een door de hal en omgeving rijdende op afstand bestuurde auto.

Network slicing' en 'edge computing

Twee eigenschappen die aandacht hebben gekregen tijdens de demonstraties, zijn 'network slicing' en 'edge computing'. De eerste techniek maakt het mogelijk om één netwerkverbinding als het ware te verdelen in 'schijven', zodat verschillende gebruikers op hetzelfde moment van verschillende bandbreedtes kunnen profiteren. Op die manier kan een bepaalde snelheid of capaciteit voor kritische toepassingen gegarandeerd worden, zoals bij hulpdiensten of het besturen van robots in een ziekenhuis. Vergelijk het met de spitsstrook (of vluchtstrook) op een snelweg, waarover bepaalde voertuigen (in noodgevallen) voorrang krijgen of zoals gedemonstreerd de communicatie van de hulpdiensten rondom een vol sportstadion.

Edge computing maakt het mogelijk om internetdiensten dichter bij de eindgebruiker te laten draaien. Daardoor kan bijvoorbeeld een mobiele game sneller reageren op commando's van de speler. Of een robot aan de lopende band kan sneller reageren op herkenning van videobeelden. Als data lokaal verwerkt worden, in plaats van op het internet, vereist dat ook minder netwerkcapaciteit en biedt dat voordelen voor data-veiligheid en privacy.

De inspiratiesessie werd afgesloten met een dialoog tussen de deelnemers over mogelijke (nieuwe) toepassingen waarbij 5G een rol kan spelen.

Meer informatie